lørdag 21. oktober 2017

Julemånaden desember 2016

Sumaren gjekk og hausten forsvann - alt skjedde voldsomt fort......

Men det visste eg ikkje  den gongen.
Ting la seg tilrette og det vart kjøpt nytt husvære i anna kommune, med mykje sol - og så skulle huset i Midsund seljast, det gjekk fort også.
Det som vart tyngst var flyttinga - vi gjorde alt heilt aleine og det er ikkje spøk å kjøre 24 flyttelass, der kvar veg tok to timar, inkludert ferjer.
No slepp vi ferjer - vi er veldig glade for det.
Utallige ventetimar på ymse ferjeleier - der eg fotograferte både tang og tare, sjøfuglar m.m. for å korte ned på ventetida.
Det vart eindel foto av dette.
No har vi budd vel 2 månader i vår nye heim og trives veldig godt.
Men det tek si tid å pakke ut og få ting på plass....akkja, høyrer til den generasjonen som tek vare på saker.
Men alt går seg til og vi har nye venner og bekjente som tek godt imot oss.
Fin utsikt til sjø og andre folk, og ei vakker bru som ikkje viser på dette bildet.
No har vi alt på ei flate og det er ein stad det går an å bli gamle på.
Lettvint og vakkert attpå!